โรคมะเร็งผิวหนัง (Skin cancer) ,อาการ ,สาเหตุ,วิธีการรักษา

มะเร็งผิวหนัง (Skin cancer) เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยทั้งในผู้ชายและผู้หญิงคบได้ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวและพบมากขึ้นตามอายุมักพบบ่อยในคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุพบมากเป็นอันดับที่ 8 ของมะเร็งในผู้ชายและอันดับที่ 9 ของมะเร็งในผู้หญิง

ส่วนใหญ่เป็นมะเร็งชนิดอ่อนลุกลามช้างไม่แพร่กระจายได้แก่มะเร็งเซลล์หนังกำพร้าชั้นตื้น (squamous cell carcinima) ซึ่งพบได้น้อยกว่าชนิดอื่นและมะเร็งเซลล์หนังกำพร้าชั้นฐาน (basal cell carecinima)

ส่วนน้อยที่เป็น เป็นมะเร็งชนิดร้ายแรงได้แก่มะเร็งสร้างเม็ดสีซึ่งสามารถแพร่กระจายผ่านกระแสเลือดไปทั่วร่างกายได้หากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เกิดเสียชีวิตภายใน 1 ปี

 

สาเหตุการเกิดมะเร็งผิวหนัง

 1. แสงแดด ถ้าเราได้รับแสง Ultra Violet ในปริมาณที่นานเกินจะทำให้เกิดการสะสมที่ผิวของเราและเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งผิวหนังได้
 2. สารหนู ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเกิดมะเร็งผิวหนังของเราได้ฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง
 3. น้ำมันดิน
 4. พาราฟิน
 5. แร่เรเดียม สำหรับแร่เรเดียมนั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งผิวหนังได้อย่างเช่นเดียวกันเราควรที่จะหลีกเลี่ยง
 6. การสัก สำหรับการสักลายนั้นปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งก็อาจจะมีสารเจือปนเข้ามาในหมึกสักฉะนั้นควรเลือกร้านสักที่ไว้ใจได้และปลอดสาร
 7. แผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก การเกิดแผลจากไฟไหม้และน้ำร้อนลวกจะทำให้เซลล์ผิวของเราทำงานผิดปกติและเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วย
 8. การสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่นั้นส่งผลโดยตรงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังและยังรวมไปถึงเป็นมะเร็งปอดอีกด้วย
 9. การมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่นโรคเอดส์ สำหรับโรคเอดส์นั้นจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราทำงานผิดปกติและอ่อนแอลงจึงเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งผิวหนังได้
 10. พันธุ์กรรม สำหรับครอบครัวใดที่มีประวัติการเกิดมะเร็งผิวหนังนั้นลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังได้เช่นเดียวกัน

อาการของผู้ที่เป็นมะเร็งผิวหนัง

 • มะเร็งหนังกำพร้าชั้นตื้น มีลักษณะเป็นตุ่มนูนแดงและลักษณะหยุ่นๆอาจจะแตกเป็นแผลเลือดออกง่ายหรือมีลักษณะเป็นปื้นแบนราบผิว เป็นขุย หรือตกสะเก็ด มักพบที่ ใบหน้า ริมฝีปาก หู คอมือ หรือ แขน
 • มะเร็งหนังกำพร้าชั้นฐาน มีลักษณะเป็นตุ่มนูนใส ขอบม้วน ลักษณะสีคล้ายขี้ผึ้งหรือไข่มุกอาจแตกเป็นแผลมีเลือดออกง่าย มักพบที่ ใบหน้า หู คอ บางรายอาจมีอาการที่เป็นปื้นแบบราบแข็งติดกับผิวหนังสีเดียวกับสีผิว  หรือสีน้ำตาล มักพบที่ หน้าอก หรือหลัง
 • มะเร็งเซลล์สร้างเม็ดสี มีลักษณะเป็นไฝขี้แมลงวัน หรือจุดดำบนผิวหนัง ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติเช่นมีสีคล้ำมากขึ้นหรือ บางจุดในเม็ดทราย มีสีแตกต่างจากคนอื่น มีอาการปวดหรือคัน มีโรคมีเกล็ดขุย มีเลือดหรือน้ำเหลืองไหล มีขนาดโตขึ้นมากกว่า 6 mm มีการกระจายของเม็ดสีไปรอบๆเม็ดไฝ ไฝกลายเป็นแผล หรือมีเลือดออก หรือกลายเป็นก้อนแข็งผิวหยาบ

การรักษาผู้ที่เป็นมะเร็งผิวหนัง

หากสงสัยคนส่งโรงพยาบาลแพทย์จะวินิจฉัยโดยการตรวจชิ้นเนื้อและให้การรักษาโดยการผ่าตัดรอยโรคออกไป ในรายที่พบระยะแรกและมีขนาดเล็กอาจจี้ด้วยความเย็น (cryosurgery)

ถ้าเป็นส่วนผิวอาจจะใช้แสงเลเซอร์รักษาถ้าเป็นที่ติ่งหูหนังตาหรือปลายจมูกอาจใช้รังสีบำบัดฉายรังสีถ้าแผลลึกอาจจะต้องทำการปลูกถ่ายผิวหนัง

ในรายที่เป็นมะเร็งสร้างเม็ดสีหากมีการแพร่กระจายไปแล้วก็จะทำให้รังสีบำบัดโรคกับเคมีบำบัด

ผลการรักษามะเร็งผิวหนัง

ส่วนใหญ่จะได้ผลดีและหายขาดได้

ข้อแนะนำเกี่ยวกับมะเร็งผิวหนัง

หมั่นตรวจดูความผิดปกติของร่างกายของเราเป็นระยะเช่นโหดไฝขี้แมลงวันพันแผลเป็นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติควรปรึกษาแพทย์โดยด่วน

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นทำงานอยู่กลางแดดมีประวัติเป็นมะเร็งผิวหนังในครอบครัวควรตรวจร่างกายประจำปี

การป้องกันมะเร็งผิวหนัง

 1. หลีกเลี่ยงการออกหรือสัมผัสแดดโดยตรงหรือหากไม่สามารถเลี่ยงได้ควรทาครีมกันแดดสวมหมวกและสวมแว่นตากันแดด
 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารก่อมะเร็งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยาจีน ยาไทย ที่ผสมสารหนู
 3. งดการสูบบุหรี่

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เมดวาริน

Reference :  สุรเกีรติ อาชานุภาพ.ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป,นิสากร พัฒฯ์ใหญ่ยิ่ง.77 โรครักษาได้ด้วยแพทย์แผนโบราณ

 

 

รวบรวมข้อมูลโดย : เมดวาริน

สารบัญเนื้อหาเกี่ยวกับมะเร็ง