เกี่ยวกับ “โรค” ต่าง แบ่งตามหมวดหมู่ (ก-ฮ) วิธีรักษาและขั้นตอนการดูแล

เกี่ยวกับตับท่อน้ำดี

 • โรคตับอักเสบเรื้อรัง
 • โรคตับแข็ง
 • ถุงน้ำดีอักเสบ
 • โรคนิ่วถุงน้ำดี
 • โรคดีซ่าน

เกี่ยวกับหัวใจหลอดเลือด

 • โรคลิ้นหัวใจ
 • เกี่ยวกับประสาทของหัวใจ
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
 • โรคหลอดเลือดแดงกระด้าง
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคความดันโลหิตต่ำ

เกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้

 • กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง
 • โรคกระเพาะอาหารหย่อน
 • ตะคริวในกระเพาะอาหาร
 • แผลในกระเพาะอาหาร
 • ลำไส้เล็กส่วนต้น
 • โรคประสาทลงกระเพาะอาหาร
 • เบื่ออาหาร
 • อาการท้องผูก
 • อาการปวดท้อง

โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

 • อาการหายใจลำบาก
 • อาการมีเสมหะ
 • อาการไอเป็นเลือด

โรคเกี่ยวกับโรคไต อวัยวะขับปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์

 • โรคไตอักเสบเฉียบพลัน
 • โรคไตอักเสบเรื้อรัง
 • กรวยไตอักเสบ
 • โรคนิ่วในไต
 • โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
 • อัณฑะอักเสบ
 • โรคไร้สมรรถภาพทางเพศ
 • ฝันเปียก
 • อาการบวมอวัยวะสืบพันธุ์

โรคเกี่ยวกับฮอร์โมน

 • โรคเบาหวาน

โรคเกี่ยวกับทางนรีเวช

 • อาการประจำเดือนไม่ปกติ
 • อาการประจําเดือนล่าช้า
 • ประจำเดือนมามาก
 • ประจำเดือนมาน้อย
 • ปวดประจำเดือน
 • ไม่มีประจำเดือน
 • อาการเลือดออกทางมดลูก
 • อาการตกขาว
 • โรคช่องคลอดอักเสบจากไทรโคโมนัท
 • อาการปากมดลูกกร่อน
 • โพรงมดลูกอักเสบ
 • โรคแพ้เครื่องปรับอากาศ
 • อาการคันที่อวัยวะเพศ
 • อาการมดลูกหย่อน
 • อาการเป็นหมัน
 • อาการแท้งติดต่อ
 • อาการแพ้ท้อง
 • อาการครรภ์เป็นพิษ
 • อาการน้ำนมน้อย
 • อาการน้ำนมมาก
 • อาการไม่มีน้ำนม
 • อาการไข้หลังคลอดล
 • อาการบวมหลังคลอด
 • อาการไอหลังคลอด
 • อาการป่วยหลังคลอด
 • อาการวัยทอง

โรคเกี่ยวกับเด็ก

 • ทารกแรกเกิดดูดนมไม่ได้
 • ทารกแรกเกิดร้องไห้กลางคืน
 • การย่อยไม่ปกติในทารกล
 • อาการท้องผูกในทารก
 • อาการซูบผอมในทารกและเด็ก
 • อาการปัสสาวะรดที่นอนล
 • โรคไขสันหลังพิการในเด็ก
 • เด็กเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์

โรคเกี่ยวกับไขข้อ

 • โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

โรคทั่วไป

 • โรคอ้วน
 • อาการปวดศีรษะ
 • อาการปวดเอว
 • อาการปวดไหล่ล
 • อาการไข้
 • อาการชัก
 • อาการหัวใจเต้นเร็ว
 • อาการปวดหน้าอก
 • อาการสะอึก