เกี่ยวกับเรา

medwarin.com เกิดขึ้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเรามีความต้องการที่อยากจะพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชนอำเภอวารินชำราบ เนื่องด้วยการไปโรงพยาบาลในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ค่าเดินทาง ก็ยานพาหนะ

ซึ่งเราเองมองเห็นปัญหาเหล่านี้และอยากจะพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การรักษาโรค แบบเจาะลึก เพื่อให้คนในชุมชนไม่ต้องเดินทางไกลและมีวิธีวินิจฉัยโรคด้วยตัวเอง

ในอนาคตนี้เราจะพัฒนาระบบเว็บบอร์ดซึ่งสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ พยาบาล และรวมไปถึงเภสัชกร

เรามีความหวังว่าเว็บไซต์ของเราจะมีประโยชน์ทั้งทางด้านสุขภาพ เวลา

สุดท้ายนี้เว็บไซต์ของเราอยู่ในช่วงพัฒนาซึ่งอาจจะมีข้อบกพร่องต่างๆ ท่านสามารถชี้แนะเราได้ที่เมนูติดต่อเรา