วิธีดูแลตัวเองจากการป่วย (วิกิอาการ) วินิฉัยโรคด้วยตัวเอง

อาการทั่วไป 1

 • ปัสสาวะลำบาก/ปัสสาวะไม่ออกหรือออกน้อย/ปัสสาวะขัด/ปัสสาวะบ่อย
 • ปัสสาวะขุ่นมีชีวิตปกติ
 • ประจำเดือนขาดไม่มา
 • ตกขาว/คันในช่องคลอด
 • เลือดออกทางช่องคลอด/ประจำเดือนออกมามากกว่าปกติ/เลือดออกระหว่างตั้งครรภ์
 • กามโรคและผู้ชาย
 • กามโรคในผู้หญิง
 • โรคผิวหนัง
 • มีอาการคัน
 • ผื่น ตุ่ม วง ด่าง
 • ผื่น ตุ่ม วง ต่าง ร่วมกับมีอาการคัน
 • ผมร่วงผมบาง
 • โรคหนอนพยาธิ
 • แมลงต่อย
 • งูกัด

อาการทั่วไป 2

 • รู้สึกเป็นไข้
 • ไข้ร่วมกับน้ำมูกหรือไอ
 • เป็นไข้ร่วมกับหอบ
 • เป็นไข้และมีผื่นหรือตุ่มขึ้น
 • รู้สึกอ่อนเพลีย
 • น้ำหนักลด
 • น้ำหนักขึ้นมากกว่าปกติหรืออ้วน
 • ตัวซีด โลหิตจาง
 • ตัวซีด โลหิตจาง และมีไข้
 • จุดแดงจ้ำเขียว
 • ดีซ่าน/ตาเหลือง
 • ดีซ่านในทารกแรกเกิด
 • บวมทั่วไป
 • รวมเฉพาะที่ มีก้อน
 • เป็นลม
 • หมดสติ
 • Shock  ช็อก
 • ชัก มือเท้าเกร็ง ตะคริว

อาการทั่วไป 3

 • อัมพาต / หนังตาตก
 • รู้สึกชา
 • รู้สึกปวดศีรษะ
 • เวียนศีรษะ บ้านหมุน
 • Iปวดตา/เจ็บตา
 • ตามัว/ ตาฝ้าฟาง/มองเห็นเงาหรือภาพผิดปกติ
 • ปวดหู
 • หูอื้อ/มีเสียงในหู
 • หูตึง/หูหนวก
 • หูมีหนองไหล/เลือดออก
 • คัดจมูก/น้ำมูกไหล
 • เลือดกำเดาไหล
 • โรคฝัน
 • คางบวมคอบวม
 • กลืนลำบาก
 • เจ็บคอ
 • ปากเจ็บ แผลที่ปาก ลิ้นเป็นฝ้าขาว
 • เสียงแหบ
 • ไอ
 • หอบ/เหนื่อยง่าย
 • เจ็บหน้าอก
 • ใจสั่น/เหงื่อออกตามมือตามเท้า
 • อาเจียน
 • ปวดท้อง
 • ปวดท้องและมีไข้
 • ปวดท้องแบบเป็นเป็นหายหาย
 • ปวดท้องน้อยในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์
 • ท้องเดิน
 • ท้องเดินเรื้อรัง
 • บิด
 • ถ่ายเป็นเลือด/ถ่ายดำ
 • ท้องผูก
 • ปวดข้อ/ปวดเอ็น
 • ปวดหลัง