มะเร็งไต,อาการ ,สาเหตุ,วิธีการรักษา

มะเร็งไต(ฺKidney cancer) พบมากในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2 เท่าพบมากในช่วงอายุ 50 รอบ 70 ปีในเด็กเล็กอาจจะเป็นมะเร็งตายที่มีชื่อว่าเนื้องอกวิล์มส์ (Wilms’tumor) มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

มะเร็งไต
มะเร็งไต

สาเหตุของมะเร็งไต

 1. ยังไม่ทราบแน่ชัดเพราะว่าสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่
 2. ภาวะอ้วน
 3. จากเคมี เช่น แคดเมียม ไตรคลอโรเอทิลีน แอสเบสตอส เป็นต้น

ส่วนมะเร็งไตเด็กเนื้องอกวิล์มส์ (Wilms’tumor) เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางกรรมพันธุ์

อาการของผู้ที่เป็นมะเร็งไต

 1. ในผู้ใหญ่ระยะแรกมักไม่มีอาการแสดง
 2. อาจตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการ
 3. พบมีเม็ดเลือดแดงจำนวนมาก
 4. ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการปัสสาวะเป็นเลือดปวดเอว
 5. หรือสีข้างข้าง 1 อย่างเรื้อรัง
 6. อาการอ่อนเพลียน้ำหนักลด
 7. มีไข้เป็นเพราะๆร่วม ด้วยมะเร็ง อาจไม่กระจายไปที่ ตับปอดสมองกระดูก
 8. อาการอ่อนเพลียน้ำหนักลดเร็ว
 9. มีไข้ร่วมด้วย
 10. มะเร็งอาจไม่กระจายไปที่ตับปอดสมองกระดูก

ส่วนมะเร็งตาเด็กอาจจะมีอาการท้องโตและทำได้ก้อนในท้อง

การรักษามะเร็งไต

 1. หากสงสัยควรส่งโรงพยาบาลแพทย์จะวินิจฉัยด้วยการตรวจเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ
 2. ตรวจอัลตร้าซาวด์ ถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 3. หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ถ่ายภาพรังสีกรวยไตโดยการฉีดสารทึบรังสี
 4. และทำการตรวจเนื้องอกให้รักษาด้วยการผ่าตัดร่วมกับรังสีบำบัดเคมีบำบัด
 5. และอิมมูนบำบัดผลการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของโรค

สำหรับเนื้องอกวิล์มส์ (Wilms’tumor)

ที่พบในเด็กเป็นระยะแรกที่มะเร็งไม่ลุกลามมีโอกาสรักษาหายขาดได้ส่วนมะเร็งไตที่พบในผู้ใหญ่มักจะตรวจพบในระยะลุกลามหรือแพร่กระจายแล้วการรักษาจึงไม่สู้จะได้ผลดี

การป้องกันการเกิดมะเร็งไต

หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ควบคุมน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติกินผักผลไม้ให้มากๆเลยเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีเช่นสารแคดเมียม แอสเบสตอส

 

รวบรวมข้อมูลโดย : เมดวาริน

สารบัญเนื้อหาเกี่ยวกับมะเร็ง