มะเร็งโพรงหลังจมูก ,อาการ ,สาเหตุ,วิธีการรักษา

มะเร็งโพรงจมูก (ฺNasopharyngeal cancer) เป็นมะเร็งที่พบบ่อยโดยเฉพาะผู้ที่มีเชื้อชาติจีน พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง พบมากในช่วงอายุ 30 – 50 ปี

มะเร็งโพรงหลังจมูก
มะเร็งโพรงหลังจมูก

สาเหตุการเกิดมะเร็งโพรงหลังจมูก

 1. ยังไม่ทราบแน่ชัดเพราะว่ามีความสัมพันธ์กับเชื้อชาติพบในคนเชื้อชาติจีนมากกว่าคนไทย
 2. และมีปัจจัยเสี่ยงเช่นการติดเชื้อ ebv (Ebstein-Barr virus)  
 3. การบริโภคอาหารที่มี สารไนโตรซามีน ซึ่งมีในเนื้อสัตว์ ลงควัน หมักดอง เนื้อเค็มปลาเค็ม
 4. และการระคายเคืองเรื้อรัง เช่น กำยาน ควันธูป ควันไฟจากการเผาไหม้หรือหญ้า

อาการของผู้ที่เป็นมะเร็งโพรงหลังจมูก

 1. ระยะแรกมักไม่แสดงอาการชัดเจน ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ในระยะลุกลามแล้ว
 2. มีอาการคัดแน่นจมูกข้างหนึ่ง มีน้ำมูกปนเลือดมีเลือดกำเดาไหลบ่อย
 3. หูอื้อข้างหนึ่งเนื่องจากก้อนมะเร็งอุดกั้นท่อ eustachian  
 4. มีก้อนแข็งข้างคอขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 1 cm
 5. มะเร็งลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองข้างคอชา และเสียว ที่แก้มคางที่ เป็นมะเร็งตา
 6. เห็นภาพซ้อนจากกล้ามเนื้อของลูกตา
 7. เป็นอัมพาตมะเร็งลุกลามกดเบียดเส้นประสาทนอกจากนี้อาจมีอาการอื่นๆ เช่น ปวดศีรษะ มีไข้ต่ำๆเบื่ออาหาร น้ำหนักลด สำลักน้ำมูก
 8. ระยะท้ายมะเร็งอาจแพร่กระจายไปที่ปอด ตับกระดูก ไขกระดูก

การรักษามะเร็งโพรงหลังจมูก

 1. หากสงสัยควรส่งโรงพยาบาลแพทย์จะวินิจฉัยโดยการใช้กระจกเล็กๆหรือกล้องส่องเข้าไปในโพรงหลังจมูกและตัดชิ้นเนื้อพิสูจน์ล
 2. พร้อมทำการตรวจเลือดดูภูมิคุ้มกันต่อไวรัส ebv ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยและติดตามผลภายหลังการรักษาตรวจชิ้นเนื้อต่อมน้ำเหลืองข้างคอ
 3. และทำการตรวจพิเศษ เช่น ถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 4. เอกซเรย์ปอดสแกนกระดูกดู การแพร่กระจายของมะเร็ง
 5. ให้การรักษาด้วยการฉายรังสี ผลการรักษาเป็นระยะแรกๆ สามารถรักษาให้หายขาด ได้แต่ถ้าเป็นระยะลุกลามก็ให้เคมีบำบัดด้วย

รวบรวมข้อมูลโดย : เมดวาริน

สารบัญเนื้อหาเกี่ยวกับมะเร็ง