มะเร็งเต้านม อาการ,สาเหตุ,วิธีการรักษา

มะเร็งเต้านม (ฺBreast cancer)พบเป็นอันดับที่ 2 ของมะเร็งที่เกิดในผู้หญิงเริ่มพบได้ตั้งแต่วัยสาวและพบมากขึ้นตามอายุส่วนมากจะพบในช่วงอายุมากกว่า 40 ปีมะเร็งเต้านมพบว่ามีความสัมพันธ์กับระดับเอสโตรเจนในเลือดสูงเป็นเวลานาน

มะเร็งเต้านม
มะเร็งเต้านม

สาเหตุการเกิดมะเร็งเต้านม

สำหรับการเกิดมะเร็งเต้านมนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสาเหตุจริงๆมาจากอะไรพบว่าร้อยละ 5-10 ของผู้ป่วย

 • มีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้
 • เช่นมีประวัติเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน
 • มีประวัติว่ามารดาหรือพี่น้องเป็นมะเร็งเต้านม
 • หรือมะเร็งรังไข่ถ้ามีญาติเป็นมะเร็งเต้านมก่อนวัยหมดประจำเดือนยิ่งมากคนก็ยิ่งเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้น
 • ภาวะน้ำหนักเกินการมีประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ 12 ปี
 • การมีภาวะหมดประจำเดือนหลังอายุ 55 ปี
 • การมีบุตรคนแรกหลังอายุ 30 ปี
 • การใช้ฮอร์โมนทดแทนหลังวัยหมดประจำเดือนนานเกิน 4 ปี
 • การใช้ยาคุมกำเนิดตั้งแต่อายุยังน้อย
 • และการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านมก่อนหมดวัยประจำเดือน
 • การสูบบุหรี่
 • การดื่มแอลกอฮอล์จาก
 • การได้รับรังสีตั้งแต่วัยเด็กหรือวัยสาว

อาการของผู้ที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม

ระยะแรกมักไม่มีอาการชัดเจนต่อมาจะมีอาการคลำได้ก้อนที่เต้านมหัวนมบุ๋มจากที่เดิมปกติเต้านมใหญ่ขึ้นและรูปทรงผิดปกติมีน้ำเหลืองหรือเลือดออกจากหัวนมมีผิวหนังตรงเต้านมมีสีแดงและขรุขระคล้ายผิวสีส้มในระยะถ่ายอาจคลำได้ก้อนน้ำเหลืองที่รักแร้

 

การรักษามะเร็งเต้านม

หากสงสัยควรส่งโรงพยาบาลแพทย์จะวินิจฉัยด้วยการตรวจอัลตร้าซาวด์ถ่ายภาพรังสีเต้านม (man mogram)และตรวจชิ้นเนื้อถ้าพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมมาทำการตรวจพิเศษเพิ่มเติมเพื่อดูการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะ ต่างๆ

 • เช่นตับปอดกระดูกด้วยการตรวจอัลตร้าซาวด์ตับเอกซเรย์ปอด
 • ตรวจสแกนกระดูก
 • และให้การรักษาด้วยการผ่าตัดเต้านมผ่าตัดเต้านมบางส่วน
 • หรือตัดออกทั้งหมดพร้อม
 • กับเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออกนอกจากนี้
 • จะให้การรักษาเสริมด้วยรังสีบำบัดเคมีบำบัดฮอร์โมนบำบัด
 • โดยให้กินยา tamoxifen ยานี้มีฤทธิ์ต้านเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญของมะเร็งเต้านม
 • หรืออิมมูนบำบัดโดยให้อินเตอร์เฟอรอน หรือ Monoclonal antibody

ผลการรักษาโรคมะเร็งเต้านม

สำหรับการรักษาโรคมะเร็งเต้านมนั้นส่วนใหญ่จะได้ผลดีถ้าเป็นระยะแรกนั้นรับรองเลยได้ว่ามักจะ มีชีวิตอยู่ได้นานหรือหายขาดได้แต่ถ้ามะเร็งแพร่กระจายไปทั่วร่างกายแล้วก็มักจะได้ผลไม่สู้ดีเท่าไหร่

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม

เนื่องจากการ พบโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกมีโอกาสที่รักษาหายขาดได้ดังนั้นผู้หญิงทุกคนควรตรวจเต้านมด้วยตัวเองพบแพทย์เพื่อตรวจเต้านมหรือถ่ายภาพรังสีเต้านมตามอายุเกณฑ์ดังนี้

 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปควรตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้ง
 • อายุ 20 ถึง 40 ปีควรพบแพทย์เพื่อตรวจเต้านมทุก 3 ปีและอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปควรตรวจปีละครั้ง
 • อายุ 35 ถึง 40 ปีควรตรวจหามะเร็งระยะแรกเริ่มก่อนคำได้ก้อนด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม nam mogrphy เป็นครั้งแรกไว้พื้นฐานอายุ 40-49 ปี คนซ้ำทุก 1-2 ปี
 • ได้หลังอายุ 50 ปีควรตรวจซ้ำทุกปีสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นมีประวัติโรคนี้ในครอบครัวอาจจำเป็นต้องตรวจฉี่ปกติเพื่อการรักษาที่รวดเร็ว

วิธีตรวจเต้านมด้วยตัวเอง

 1. การคลำเต้านมในท่ายืน ใช้ฝ่ามือด้านตรงข้ามคลำเต้านมทีละข้างสังเกตดูว่ามีก้อนอะไรดันอยู่หรือจะดูใต้ฝ่ามือหรือไม่มะเร็งเต้านมมักจะพบที่ส่วนบนด้านนอกของเต้านมมากกว่าส่วนอื่นจึงควรสังเกตดูบริเวณนี้ให้ละเอียด
 2. การดูเต้านมตรงหน้ากระจกเงา ในท่ามือเท้าเอแล้วถ้าชูมือขึ้นเหนือศรีษะสังเกตดูลักษณะเต้านมทั้งสองข้างโดยละเอียดเปรียบเทียบดูขนาดรูปร่างหัวนมและการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังทุกส่วนของเต้านมเช่นรอยนูนขึ้นผิดปกติรอยบุ๋มหัวนมบอดระดับความหัวนมไม่เท่ากัน
 3. การคลำเต้านมในท่านอน คนใช้หมอนหรือผ้าห่มหนุนตรงสะบักให้อกด้านที่จะตัวแทนขึ้นยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ
 4. ในท่านอนใช้ฝ่ามือข้างซ้ายคลำเต้านมข้างขวาโดยการไปรอบๆหัวนมเป็นรูปวงกลมได้จากด้านนอกเข้ามาจากหัวนม
 5. การใช้นิ้วบีบหัวนมสังเกตดูว่ามีน้ำเหลืองหรือเลือดออกจากหัวนมหรือไม่ให้ทำการตรวจเต้านมข้างขวาโดยใช้มือซ้ายทำซ้ำ

รวบรวมข้อมูลโดย : เมดวาริน

สารบัญเนื้อหาเกี่ยวกับมะเร็ง