มะเร็งกระดูก,อาการ ,สาเหตุ,วิธีการรักษา

มะเร็งกระดูก (ฺBone cancer) พบได้ประมาณร้อยละ 5 ของมะเร็งทั้งหมดพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อย มะเร็งกระดูกมีอยู่หลายชนิดส่วนใหญ่เป็นมะเร็งเซลล์กระดูก (osteosarcoma) ซึ่งพบมากในเด็กและวัยหนุ่มสาวโดยเฉพาะอายุ 10 ถึง 20 ปี

ส่วนน้อยเป็นมะเร็งเซลล์กระดูกอ่อน (chrondocoma) ทรงผมในคนอายุมากกว่า 50 ปีข้างหน้าอาจพบเป็นมะเร็งเซลล์ชนิดอื่นๆ

มะเร็งกระดูก
มะเร็งกระดูก

สาเหตุของการเกิดมะเร็งกระดูก

 1. ยังไม่ทราบแน่ชัดเพราะว่ามีปัจจัยเสี่ยง เช่น ความผิดปกติทางกรรมพันธุ์เด็ก
 2. ที่เป็นมะเร็งลูกตาหรือโรคกรรมพันธุ์บางชนิดมีโอกาสเป็นมะเร็งกระดูกมากขึ้น
 3. การมีประวัติเคยได้รับการฉายรังสีรักษามะเร็ง ชนิดอื่นมาก่อน

อาการของผู้ที่เป็นมะเร็งกระดูก

 1. อาการแรกเริ่มคือปวดกระดูกตอนเวลากลางคืน
 2. หรือตอนมีการใช้งาน แขน ขา ซึ่งมักจะเป็นต่อเนื่อง
 3. ต่อมาจะพบว่ามีก้อนแข็งหรือปุ่มยื่นออกจากกระดูกส่วนใหญ่
 4. พบที่กระดูกขาบริเวณรอบรอบเขาและกระดูกแขนส่วนน้อยที่พบบริเวณอื่น
 5. บางรายอาจมาพบแพทย์ด้วยอาการกระดูกแตกหรือหักจากการกระทบกระแทกเล็กน้อยจนเข้าใจผิดว่าเป็นกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุทั่วไป
 6. หากไม่ได้รับการรักษามะเร็งเซลล์กระดูกอาจแพร่กระจายไปที่ ปอด ทำให้มีอาการหอบเหนื่อย

การรักษามะเร็งกระดูก

 1. หากสงสัยควรส่งโรงพยาบาลแพทย์จะวินิจฉัยโดยการเอ็กซเรย์ตรวจชิ้นเนื้อ
 2. และสแกนกระดูกให้การรักษาด้วยเคมีบำบัดก่อนแล้วทำการผ่าตัดกระดูกส่วนที่เป็นมะเร็งออกไป
 3. ซึ่งปัจจุบันมักจะไม่ต้องตัดการค้าแบบสมัยก่อนผลการรักษาขึ้นอยู่กับชนิด และ ระยะของโรค
 4. ในรายที่เป็นมะเร็งเซลล์กระดูกมีอัตรารอดชีวิตเกิน 5 ปีถึงร้อยละ 60 – 75
 5. ในรายที่เป็นมะเร็งเซลล์กระดูกอ่อนส่วนใหญ่มักจะลุกลามช้า
 6. และไม่แพร่กระจายไปที่อื่นซึ่งสามารถรักษาให้หายขาด โดยการผ่าตัดได้ร้อยละ 75 โดยไม่ต้องให้เคมีบำบัดหรือรังสีบำบัด เนื่องจากไม่ตอบสนองต่อวิธีเหล่านี้

 

รวบรวมข้อมูลโดย : เมดวาริน

สารบัญเนื้อหาเกี่ยวกับมะเร็ง