fbpx

ข้อตกลงการใช้งาน Medwarin

Medwarin

เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยในชีวิตประจำวัน

เรามีความตั้งใจที่นำเสนอข้อมูลของสุขภาพที่จำเป็นในชวิตประจำวัน โดยการหาข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ตรงที่สุด และนำไปใช้ได้จริง

ข้อตกลงการใช้งาน Medwarin

  • ไม่ทำการ Copy หรือทำสำเนาซํ้า โดยที่ไม่ได้รับอนุญาติกับทางเว็บ
  • ข้อมูลของ Medwarin เน้นข้อมูลที่เป็นกึ่งวิชาการ จึงไม่สามารถอ้างอิงได้
  • สามรถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย